Program X Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "Sacrum et Musica"
07.09.2014 – 19.10.2014

A+ A A-

Perły klasyki

SACRUM ET MUSICA 2014

28 września 2014 r. (niedziela)
ZAMBRÓW, godz. 13:00
– Kościół pw. Ducha Świętego, ul. Papieża Jana Pawła II 1A
OSTRÓW MAZOWIECKA, godz. 19:00 – Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja 3

FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
CZESŁAW GRABOWSKI – dyrygent
ROBERT CIEŚLA – tenor
W programie: J. Pachelbel, J.S. Bach, W.A. Mozart oraz słynne arie i pieśni neapolitańskie

WSTĘP WOLNY

CZESŁAW GRABOWSKI
Urodzony 21.07.1946 roku w Sosnowcu. Tutaj rozpoczął swoją edukację i działalność muzyczną. Po ukończeniu PSM II st. im.M.Karłowicza w Katowicach rozpoczął studia kompozytorskie w PWSM w Katowicach w klasie kompozycji prof. B.Woytowicza, które ukończył z wyróżnieniem w roku 1973. Wielkie znaczenie w jego dalszej muzycznej działalności ma praca w Operze Śląskiej , w PWSM w Katowicach na stanowisku adiunkta, w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk” - jako kierownik artystyczny, czy też w Filharmonii Zabrzańskiej – na stanowisku dyrygenta.
Po ukończeniu studiów dyrygenckich w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. J. Hawela w roku 1986 rozpoczął pracę w Filharmonii Zielonogórskiej im.T.Bairda na stanowisku dyrektora naczelnego i artystycznego, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Jest organizatorem i dyrektorem wielu dorocznych imprez muzycznych : Międzynarodowych Spotkań Muzycznych „Wschód-Zachód”, Dni Muzyki nad Odrą, Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”, Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Należy do inicjatorów budowy w Zielonej Górze nowej sali koncertowej - Międzynarodowego Centrum Muzycznego „Wschód-Zachód”.
Od roku 2004 związany jest jako pedagog z obecną Akademią Sztuki w Szczecinie ,
w której - po uzyskaniu w 2011 r. tytułu profesora sztuk muzycznych- zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest promotorem wielu prac magisterskich
i doktorskich.
W latach 2009- 2012 był głównym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Republiki Białoruś dokonując z nią wielu nagrań - w tym kompozytorów polskich.
Jako kompozytor jest autorem wielu utworów oratoryjnych , symfonicznych , kameralnych i chóralnych , wykonywanych tak w kraju jak i za granicą . W swoim bogatym repertuarze dyrygenckim posiada utwory oratoryjne, symfoniczne, operowe od baroku do współczesności jak również utwory popularne i rozrywkowe. Dokonał wielu nagrań płytowych.
Wykonał ponad 2000 koncertów z orkiestrami polskimi i zagranicznymi. Większa część tych koncertów związana jest z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej, z którą występuje najchętniej.
Jako dyrygent współpracuje z najwybitniejszymi solistami polskimi i zagranicznymi. Koncertował m.in. w Albanii, Danii ,Estonii, Francji ,Hiszpanii , Holandii , Niemczech , na Ukrainie , Białorusi i we Włoszech . Odznaczony m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi , Zasłużony dla woj. katowickiego , zielonogórskiego i lubuskiego , Zasłużony dla Kultury Polskiej , Srebrnym medalem „Gloria Artis”. Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra.

 

ROBERT CIEŚLA
Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie słynnego polskiego tenora Kazimierza Pustelaka. W 1986 r. zdobył Nagrodę Specjalną na Konkursie Ady Sari w Nowym Sączu. W czasie studiów otrzymał stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki „Dla szczególnie uzdolnionych Studentów Sztuki”. W 1988 roku zadebiutował w Teatrze Wielkim w spektaklu Hanny Hojnackiej „Nasz Karol” a w następnym roku ukończył Międzynarodowe Studio Operowe - IOS w Zurychu. Zaczął również prowadzić szeroką działalność koncertową w Polsce, Czechosłowacji, Niemczech. W latach 1989-1991 był solistą Państwowego Teatru Badeńskiego w Karlsruhe a od 1994 został solistą Państwowego Teatru w Mainz.
Oprócz tego występował gościnnie w Teatrze Operowym we Wrocławiu, Teatrze Wielkim w Warszawie, Państwowym Teatrze w Braunschweigu, Państwowym Teatrze w Luxemburgu, w Narodowym Teatrze w Mannheim oraz w Teatrach: w Bazyleii, Kassel, Nürnberg, Strassburgu, Schwerin, Koblenz, Lübeck, Colmar, Mannheim, Wiesbaden, Frankfurcie.
W 1992 roku brał udział w Jubileuszowym Koncercie Radia Południowo- Niemieckiego (Südwestfunk) w Ludwigshafen i w Otterbach a w 1994 w Koncercie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Religijnej w Rzeszowie i we Flandryjskim Festiwalu Muzyki Religijnej. W tym samym roku zdobył III Nagrodę na Międzynarodowym Konkursie w Verviers w Belgii.

Występował także w ramach międzynarodowej wystawy EXPO 2000 w Hannowerze oraz na Koncertach Muzyki Religijnej - Frankfurt, Mainz, Wiesbaden (2001/02/03), Koncercie w Łazienkach w ramach Festiwalu Pieśni Polskiej w Warszawie (2002) oraz na Koncertach w ramach III Festiwalu Pieśni Kompozytorów Polskich w Warszawie (2003,2004). Od 2004 nawiązał współpracę z Mazowieckim Teatrem Muzycznym.

W 2005 roku przeprowadził przewód habilitacyjny na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi i uzyskał stopień dr hab. sztuki (2006). Niemal równocześnie ukończył studia psychologiczne z wynikiem bardzo dobrym z zakresu psychologii klinicznej i osobowości na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2006 roku został mu nadany tytuł profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu w Rzeszowie.

W 2007/08 napisał program rehabilitacji pacjentów kardiologicznych przy użyciu ćwiczeń oddechowo - wokalnych, który jest wdrażany w Szpitalu Rehabilitacji Kardiologicznej w Konstancinie oraz projekt programu rehabilitacji pacjentów z przeszczepami narządu ślimakowego za pomocą ćwiczeń wokalnych (2008).

Od szeregu lat prowadzi też działalność edukacyjną, pracując na stanowisku prof. UR na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz wykładając na Akademii Muzycznej im. F. Chopina i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj