A+ A A-

Milion na remont Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało miastu Łomża dotację w wysokości 1 mln. zł na drugi etap przebudowy i rozbudowy budynku Filharmonii w ramach programu „Rozwój infrastruktury kultury”.

Tym samym znalazło się w bardzo wąskim gronie beneficjentów, którzy otrzymali największe dotacje. Podobne lub większe dofinansowanie otrzymały jedynie instytucje takie jak m.in. Biblioteka Narodowa w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, czy Narodowe Forum Muzyki we Wrocławiu.

W ubiegłym roku zakończył się pierwszy etap remontu, podczas którego za ponad milion złotych przebudowano m.in. część administracyjną oraz zaplecze artystyczne. Drugi etap remontu Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży powinien, zgodnie z warunkiem wydanym przez Inspekcję Nadzoru Budowlanego, zakończyć się z końcem grudnia 2016 roku.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj