A+ A A-

II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNO-MUZYCZNEGO "BARWY MUZYKI"

Jury w składzie:
Henryk Gała (przewodniczący) - poeta, literat
Teresa Adamowska - artysta, plastyk
Mirosław Korona – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II  st. w Łomży
w dniu 8 listopada 2016 roku przyznało 3 równorzędne I miejsca:

ANTONINA PISALSKA lat 9
Tytuł pracy: Muzyczne opowieści
Szkoła  Podstawowa nr 10 w Łomży
Inspiracja muzyczna: J. Bielecki - Koncert na 2 flety cz. II
Praca powstała pod kierunkiem p. Agnieszki Korbel i p. Moniki Góralczyk
NATALIA NAPIÓRKOWSKA lat 8
Tytuł pracy: Kolorowa melodia
Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży
Inspiracja muzyczna: J. Bielecki - Koncert na 2 flety cz. II
Praca powstała pod kierunkiem p. Małgorzaty Cholewickiej
MARCIN MERTENS
Tytuł pracy: Na łące
Zespól Szkól Specjalnych w Łomży
Inspiracja muzyczna:  A. Vivaldi – Koncert na 2 flety C-dur "Allegro molto"
Praca powstała pod kierunkiem p. Emilii Sadowskiej i p. Katarzyny FilipkowskiejJury przyznało nagrodę specjalną ufundowaną przez p. Teresą Adamowską, którą otrzymała
NIKOLA SOCHACKA lat 10 za pracę "Abstrakcja"
Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży
Inspiracja muzyczna utwór: J, Bielecki – Koncert na 2 flety cz. II
Praca powstała pod kierunkiem p. Andrzeja Piotrowskiego


Jury postanowiło przyznać 10 wyróżnień:

1. Maja Smolińska lat 8  za pracę "Szalone kolory"        
Szkoła  Podstawowa w Konarzycach
Praca powstała pod kierunkiem p. Jolanty Dębek

2. Paweł Eliasz za pracę "Ptasia orkiestra"
Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
Praca powstała pod kierunkiem p. Sadowskiej Emilii i p. Katarzyny Filipkowskiej

3. Piotr Koczyński lat 8 za pracę "Koncert wiatru nad jeziorem"
Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży
Praca powstała pod kierunkiem p. Małgorzaty Cholewickiej

4. Aleks Zięba lat 5 za pracę "W kolorach słońca"
Przedszkole Publiczne 8 w Łomży
Praca powstała pod kierunkiem p. Magdaleny Szyszko i p. Doroty Ramotowskiej

5. Mikołaj Babiel lat 7 Za pracę "Kolorowe prostąkaty"
Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży
Praca powstała pod kierunkiem p. Elżbiety Chludzińskiej i p. Bożeny Wachowskiej

6. Łukasz Jabłecki lat 8 za pracę "Wesoła pszczółka"
Szkoła Podstawowa w Konarzycach
Praca powstała pod kierunkiem p. Jolanty Dębek

7. Katarzyna Pawlewska za pracę "Mleczna muzyka barw"
Dom Pomocy Społecznej w Łomży
Praca powstała pod kierunkiem p. Moniki Laskowskiej

8. Wojciech Dardziński lat 6 za pracę "Muzyczny zamek królewny"
Przedszkole Publiczne PINOKIO w Łomży
Praca powstała pod kierunkiem p. Anny Soboty

9. Aleksandra Milewska za pracę "Jesienne barwy"
Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
Praca powstała pod kierunkiem p. Aliny Krakowieckiej

10. Mateusz Jemielity lat 9 za pracę "Cisza"
Szkoła Podstawowa w Konarzycach
Praca powstała pod kierunkiem p. Jolanty Dębek

Ogółem wpłynęło 114 prac plastycznych.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z uroczystego koncertu kończącego II edycję konkursu plastyczno-muzycznego "Barwy Muzyki".
Fot. Wiesław W. Wiśniewski


Fot. Jacek Babiel


_________________________________________________________________________________

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE II EDYCJI KONKURSU PLASTYCZNO-MUZYCZNEGO "BARWY MUZYKI"

8 grudnia 2016 r. (czwartek), godz. 12:00
Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, ul. Sadowa 12A

FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
JAN MIŁOSZ ZARZYCKI – dyrygent
WOJCIECH WYSOCKI – aktor
W programie: E. Grieg – I i II Suita „Peer Gynt”, P. Czajkowski – Suita z baletu „Śpiąca królewna” op. 66a

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

_____________________________________________________________________________________________

KONKURS "BARWY MUZYKI II EDYCJA"

na wykonanie pracy plastycznej powstałej w trakcie Audycji Muzycznej prowadzonej przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Prace będzie oceniało jury w składzie:
1. Teresa Adamowska – artysta plastyk
2. Henryk Gała – literat, poeta
3. Mirosław Korona – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łomży

REGULAMIN KONKURSU BARWY MUZYKI
Organizator: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża

Cel: pobudzenie dziecięcej wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum; wyłonienie najlepszej pracy plastycznej, która najtrafniej odzwierciedli piękno i koloryt muzyki klasycznej,

Temat konkursu: BARWY MUZYKI. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter zamknięty i jest adresowany do najstarszych grup przedszkolnych oraz uczniów do lat 11 - szkół podstawowych Łomży oraz okolicznych miejscowości, które mają utrudniony dostęp do kultury jak również do podopiecznych Domu Pomocy Społecznej oraz uczniów Zespołu Szkól Specjalnych .

2. Organizator przewiduje wybór 3 prac plastycznych. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a wybrane prace plastyczne opublikowane zostaną na okładce płyty CD z udziałem solistów: Łukasza Długosza i Agaty Kielar-Długosz. Jury Konkursowe może przyznać również wyróżnienia. Wszyscy Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a placówki biorące udział w Konkursie - płytę Filharmonii Kameralnej w Łomży, której solistami będą wirtuozi fletu: Łukasz Długosz i Agata Kielar–Długosz.

3. Uczestnik konkursu może przedłożyć tylko jedną pracę wykonaną dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie A4.

4. Każda placówka oświaty biorąca udział w konkursie wyłoni 5 najlepszych prac konkursowych. Na odwrocie każdej pracy należy napisać: Kompozytora i nazwę utworu, który był inspiracją do powstania pracy plastycznej; Imię, Nazwisko oraz wiek autora, tytuł pracy, dane placówki zgłaszającej pracę oraz imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy.
Prace podpisane na I stronie będą odrzucane.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. N 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (Załącznik nr 1)

6. Członkowie Konkursowego Jury zostaną powołani przez dyrektora Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży..

7. Prace zgłoszone na konkurs powinny być dostarczane na adres Organizatora:
Filharmonia Kameralna im. W .Lutosławskiego w Łomży, ul. Nowa 2, 18-400 Łomża w kopercie formatu A4 z dopiskiem „KONKURS BARWY MUZYKI II EDYCJA” wraz z nazwą placówki, z której pochodzą.

8. Konkurs trwa od 29 września 2016 roku do 10 października 2016 roku. Prace konkursowe należy dostarczyć najpóźniej do dnia 28 października 2016.

9. Regulamin konkursu oraz informacje na temat instytucji dostępne są na stronie FKWL: www.filharmonia.lomza.pl

10. Wyłonione drogą niniejszego konkursu prace stają się własnością Organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
Decyzja Komisji Konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie.

11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 8 grudnia 2016 roku podczas Koncertu BARWY MUZYKI II EDYCJA w sali widowiskowej w Łomży.

WYKAZ  PLACÓWEK  BIORĄCYCH  UDZIAŁ W II EDYCJI  KONKURSU PLASTYCZNO -  MUZYCZNEGO  „BARWY MUZYKI”
1. Szkoła Podstawowa nr 2 w Łomży
2. Szkoła Podstawowa nr 4 w Łomży
3. Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
4. Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży
5. Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży
6. Szkoła Podstawowa nr 10 w Łomży
7. Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
8. Dom Pomocy Społecznej w Łomży
9. Przedszkole Publiczne nr 1 w Łomży
10. Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży
11. Przedszkole Publiczne nr 4 w Łomży
12. Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży
13. Przedszkole Publiczne nr 8 w Łomży
14. Przedszkole Publiczne nr 9 w Łomży
15. Przedszkole Publiczne nr 10 w Łomży
16. Przedszkole Publiczne nr 14 w Łomży
17. Przedszkole Publiczne nr 15 w Łomży
18. Przedszkole Publiczne „Pinokio”  w Łomży
19. Niepubliczne Przedszkole „Wesoły Słoneczko”  w Łomży
20. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne  „Mały Artysta”  w Łomży
21. Szkoła Podstawowa w Rakowie Boginie
22. Szkoła Podstawowa w Drozdowie
23. Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
24. Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie
25. Szkoła Podstawowa w Konarzycach

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj