A+ A A-

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
POCHODZĄCA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Realizacja XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "SACRUM ET MUSICA"

DOFINANSOWANIE 150 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 180 000 zł

Zadanie polega na realizacji XVIII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "SACRUM ET MUSICA". Termin realizacji zadania 25.01.2022 - 30.11.2022.

___________________________________________________________________________________________________

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

DOTACJA CELOWA ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU
Realizacja XVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "SACRUM ET MUSICA"

DOFINANSOWANIE 130 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ 170 000 zł

Zadanie polega na realizacji XVII edycji Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "SACRUM ET MUSICA". Termin realizacji zadania 01.06.2021 - 30.11.2021.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj