A+ A A-

KONKURS "BARWY MUZYKI"

Jury w składzie:
Henryk Gała (przewodniczący) - poeta, literat
Teresa Adamowska - artysta, plastyk
Mirosław Korona – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II  st. w Łomży
w dniu 30 października 2013 r. przyznało 3 równorzędne I miejsca:

NIKONEZJA MAGDALENA ARMO lat 5
Niepubliczne Przedszkole Mały Artysta w Łomży
Tytuł pracy: Noc
Obraz inspirowany utworem: W.A. Mozart - "Eine kleine Nachtmusik"
BARTEK KORWEK lat 7
Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
Tytuł pracy: Muzyczny wir
Obraz inspirowany utworem: E. Grieg - "Poranek" z I suity "Peer Gynt"
NIKODEM SANICKI lat 5
Przedszkole Publiczne nr 8 w Łomży
Tytuł pracy: Barwy Muzyki
Obraz inspirowany utworem: W .A. Mozart - "Eine kleine Nachtmusik"

 

Jury dodatkowo postanowiło wyróżnić 14 prac:
1. Zofia Skiepko lat 5, Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży
2. Mateusz Racis lat 5, Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży
3. Helena Dorosz lat 5,  Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży
4. Izabela Mrozik lat 5,  Przedszkole Publiczne nr 2 w Łomży
5. Victoria Boguszewska lat 7, Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży
6. Bartosz Krawczyk laty 6, Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży
7. Piotr Sulkowski lat 6, Przedszkole Publiczne PINOKIO w Łomży
8. Angelica Bogdańska lat 9, Zespół Szkół Specjalnych w Łomży
9. Wiktoria Nerowska lat 5, Niepubliczne Przedszkole Mały Artysta w Łomży
10. Oliwier Kołodziejczyk lat 5, Niepubliczne Przedszkole Mały Artysta w Łomży
11. Zofia Faryna lat 6, Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Drozdowie
12. Paula  Danilczuk lat 10, Zespól Szkół Specjalnych w Łomży
13. Julia Raś lat 6, Przedszkole Publiczne PINOKIO w Łomży
14. Wiktoria Wasilewska lat 9, Zespól Szkół Specjalnych w Łomży

Ogółem wpłynęło 140 prac plastycznych

___________________________________________________________________________________________________

Uroczyste zakończenie kampanii edukacyjnej "Barwy muzyki"

21 listopada 2013 r. (czwartek), godz. 12:00
Sala koncertowa FKWL w Łomży, ul. Nowa 2

FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
JAN MIŁOSZ ZARZYCKI – dyrygent
KAŁUDI KAŁUDOW (BUŁGARIA) – tenor
ANNA DYTRY – sopran
W programie m.in.: słynne arie i duety operowe


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje.

Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku


Zrealizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Łomży

 ___________________________________________________________________________________________________

PLACÓWKI, BIORĄCE UDZIAŁ W KONKURSIE PLASTYCZNO–MUZYCZNYM "BARWY MUZYKI"
W RAMACH PROJEKTU BARWY MUZYKI

1. SZKOŁY POSTAWOWE – ŁOMŻA
- Szkoła Podstawowa nr 2
- Szkoła Podstawowa nr 4
- Szkoła Podstawowa nr 5
- Szkoła Podstawowa nr 7
- Szkoła Podstawowa nr 9
- Szkoła Podstawowa nr 10

2. SZKOŁY PODSTAWOWE – OKOLICE ŁOMŻY
- Szkoła Podstawowa w Nowogrodzie,
- Szkoła Podstawowa w Zbójnej
- Szkoła Podstawowa w Kupiskach
- Szkoła Podstawowa w Rakowo - Boginiach
- Szkoła Podstawowa w Drozdowie
- Szkoła Podstawowa w Kisielnicy
- Szkoła Podstawowa w Dobrzyjałowie
- Szkoła Podstawowa w Konarzycach
- Szkoła Podstawowa w Śniadowie
- Szkoła Podstawowa w Jarnutach

3. PRZEDSZKOLA W ŁOMŻY
- Przedszkole Publiczne nr 1
- Przedszkole Publiczne nr 2
- Przedszkole Publiczne nr 4
- Przedszkole Publiczne nr 5
- Przedszkole Publiczne nr 8
- Przedszkole Publiczne nr 9
- Przedszkole Publiczne nr 10
- Przedszkole Publiczne nr 14
- Przedszkole Publiczne nr 15
- Publiczne Przedszkole PINOKIO
- Niepubliczne Przedszkole MAŁY ARTYSTA
- Niepubliczne Przedszkole WESOŁE SŁONECZKO

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH W ŁOMŻY
5. DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY
 ___________________________________________________________________________________________________

KONKURS "BARWY MUZYKI"

na wykonanie pracy plastycznej powstałej w trakcie Audycji Muzycznej prowadzonej przez Filharmonię Kameralną im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.


Prace będzie oceniało jury w składzie:
1. Teresa Adamowska – artysta plastyk
2. Henryk Gała - literat, poeta
3. Mirosław Korona – dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Łomży

REGULAMIN KONKURSU BARWY MUZYKI
Organizator: Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży

Cel: pobudzenie dziecięcej wyobraźni plastycznej, kreatywności i umożliwienie prezentacji uzdolnień na szerokim forum; wyłonienie najlepszej pracy plastycznej, która najtrafniej odzwierciedli piękno i koloryt muzyki klasycznej,

Temat konkursu: BARWY MUZYKI. Interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę.

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs ma charakter zamknięty i jest adresowany do najstarszych grup przedszkolnych oraz klas pierwszych wybranych szkół podstawowych Łomży oraz okolicznych miejscowości , które mają utrudniony dostęp do kultury jak również do podopiecznych Łomżyńskiego Domu Dziecka i Domu Pomocy Społecznej.

2. Organizator przewiduje 3 nagrody rzeczowe. Wszyscy Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy, a placówki biorące udział w Konkursie - płytę Filharmonii Kameralnej w Łomży, której solistą będzie znany i ceniony wirtuoz skrzypiec – Krzysztof Jakowicz.

3. Uczestnik konkursu może przedłożyć tylko jedną pracę wykonaną dowolną, wybraną przez siebie techniką plastyczną w formacie A4.

4. Każda placówka oświaty biorąca udział w konkursie wyłoni 5 najlepszych prac konkursowych. Na odwrocie każdej pracy należy napisać: Kompozytora i nazwę utworu, który był inspiracją do powstania pracy plastycznej; Imię, Nazwisko oraz wiek autora, tytuł pracy, dane placówki zgłaszającej pracę oraz imię i nazwisko prawnego opiekuna autora pracy.
Prace podpisane na I stronie będą odrzucane.

5. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Warunkiem udziału w Konkursie jest załączenie do przesłanej pracy pisemnego oświadczenia prawnych opiekunów autora o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych podopiecznego dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. N 101, poz. 926, z późn. zm.), według załączonego wzoru (Załącznik nr 1)

6. Członkowie konkursowego Jury zostaną powołani przez dyrekcję FKWL.

7. Prace zgłoszone na konkurs powinny być dostarczane do organizatora w kopercie formatu A4 z dopiskiem „KONKURS BARWY MUZYKI” wraz z nazwą placówki, z której pochodzą.

8. Konkurs trwa od  30 września 2013 roku do 30 października 2013 roku.

9. Regulamin konkursu oraz informacje na temat instytucji dostępne są na stronie FKWL: www.filharmonia.lomza.pl

10. Wyłonione drogą niniejszego konkursu prace stają się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.
Zwycięzca konkursu przenosi nieodpłatnie na rzecz organizatora autorskie prawa majątkowe związane z przedłożoną pracą konkursową w zakresie utrwalania, zwielokrotniania  określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.
Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagród jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Komisja zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygnięcia konkursu.
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i Internecie.

11. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi: 21 listopada 2013 roku o godz. 12:00 podczas Koncertu Barwy Muzyki w Sali koncertowej FKWL przy ul. Nowej 2 w Łomży.


Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura – Interwencje.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj