Program XII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "Sacrum et Musica"
04.09.2016 – 23.10.2016

A+ A A-

Niezwykły duet

SACRUM ET MUSICA 2016

29 września 2016 r. (czwartek)
ŁOMŻA, godz. 18:30 – Muzeum Diecezjalne, ul. Giełczyńska 20A

FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
CZESŁAW GRABOWSKI – dyrygent
ANNA SIKORZAK - OLEK – harfa
STANISŁAW SKOCZYŃSKI – perkusja
W programie: W.A. Mozart, S. Moryto

WSTĘP WOLNY

CZESŁAW GRABOWSKI
Urodzony 21.07.1946 roku w Sosnowcu. Tutaj rozpoczął swoją edukację i działalność muzyczną. Po ukończeniu PSM II st. im.M.Karłowicza w Katowicach rozpoczął studia kompozytorskie w PWSM w Katowicach w klasie kompozycji prof. B.Woytowicza, które ukończył z wyróżnieniem w roku 1973. Wielkie znaczenie w jego dalszej muzycznej działalności ma praca w Operze Śląskiej , w PWSM w Katowicach na stanowisku adiunkta, w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Śląsk” - jako kierownik artystyczny, czy też w Filharmonii Zabrzańskiej – na stanowisku dyrygenta.
Po ukończeniu studiów dyrygenckich w Akademii Muzycznej w Katowicach w klasie prof. J. Hawela w roku 1986 rozpoczął pracę w Filharmonii Zielonogórskiej im.T.Bairda na stanowisku dyrektora naczelnego i artystycznego, którą to funkcję pełni do chwili obecnej. Jest organizatorem i dyrektorem wielu dorocznych imprez muzycznych : Międzynarodowych Spotkań Muzycznych „Wschód-Zachód”, Dni Muzyki nad Odrą, Festiwalu Smyczkowego „Mistrzowie polskiej wiolinistyki”, Międzynarodowego Festiwalu Organowego. Należy do inicjatorów budowy w Zielonej Górze nowej sali koncertowej - Międzynarodowego Centrum Muzycznego „Wschód-Zachód”.
Od roku 2004 związany jest jako pedagog z obecną Akademią Sztuki w Szczecinie ,
w której - po uzyskaniu w 2011 r. tytułu profesora sztuk muzycznych- zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego. Jest promotorem wielu prac magisterskich
i doktorskich.
W latach 2009- 2012 był głównym dyrygentem Orkiestry Symfonicznej Radia i Telewizji Republiki Białoruś dokonując z nią wielu nagrań - w tym kompozytorów polskich.
Jako kompozytor jest autorem wielu utworów oratoryjnych , symfonicznych , kameralnych i chóralnych , wykonywanych tak w kraju jak i za granicą . W swoim bogatym repertuarze dyrygenckim posiada utwory oratoryjne, symfoniczne, operowe od baroku do współczesności jak również utwory popularne i rozrywkowe. Dokonał wielu nagrań płytowych.
Wykonał ponad 2000 koncertów z orkiestrami polskimi i zagranicznymi. Większa część tych koncertów związana jest z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Zielonogórskiej, z którą występuje najchętniej.
Jako dyrygent współpracuje z najwybitniejszymi solistami polskimi i zagranicznymi. Koncertował m.in. w Albanii, Danii ,Estonii, Francji ,Hiszpanii , Holandii , Niemczech , na Ukrainie , Białorusi i we Włoszech . Odznaczony m.in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi , Zasłużony dla woj. katowickiego , zielonogórskiego i lubuskiego , Zasłużony dla Kultury Polskiej , Srebrnym medalem „Gloria Artis”. Honorowy Obywatel Miasta Zielona Góra.

 

ANNA SIKORZAK-OLEK
Absolwentka Warszawskiej Akademii Muzycznej. Jako stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki uczestniczyła w wielu międzynarodowych konkursach i kursach harfowych we Francji, Niemczech, Czechosłowacji i we Włoszech.
Od wielu lat prowadzi aktywną działalność koncertową jako solistka i kameralistka. Ma w repertuarze kilkanaście koncertów solowych. Wiele z nich wykonała po raz pierwszy w Polsce. Warto wymienić koncert Tadeusza Paciorkiewicza, koncerty Piotra Mossa: „Espressioni Varianti”, „Remenances” i „Voyage” na dwie harfy i orkiestrę, Mikołaja Hertela „Primavera”, i „Athos” – koncerty na harfę i smyczki, J. M. Jarre „Koncert w Chinach” (opracowanie A. Marko), Marcela Grandjany „Arię w stylu klasycznym”, Stanisława Moryty „Koncert na perkusję i harfę” (wraz ze Stanisławem Skoczyńskim), koncert na obój i harfę Witolda Lutosławskiego
(z Mariuszem Pędziałkiem), również w wersji na flet i harfę, „Muzykę na flet i harfę„ Jerzego Maksymiuka I koncert podwójny Marty Ptaszyńskiej (wszystkie wraz z Jadwigą Kotnowską), koncert na harfę Bogusława Schaeffera, Piotra Mossa „Cinq pieces” na flet, harfę i smyczki, Andrzeja Panufnika „Sinfonię concertante” (wraz z Łukaszem Długoszem).
Jako kameralistka występuje w duetach z fletem, obojem, sopranem, na dwie harfy, z perkusją i w Warszawskim Kwartecie Harfowym.
Wiele uwagi poświęca prawykonaniom muzyki współczesnej biorąc udział w takich festiwalach jak: Warszawska Jesień, Forum Młodych Kompozytorów, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu, Festiwal Muzyczny Polskiego Radia, Muzyczny Festiwal w Łańcucie, Warszawskie Spotkania Muzyczne i w wielu innych.
Od 30 lat gra w orkiestrach symfonicznych, przez kilka lat była harfistką WOSPRiTV w Katowicach. Obecnie stale współpracuje z Polską Orkiestrą Radiową w Warszawie i z orkiestrą Sinfonia Varsowia.
Anna Sikorzak-Olek dokonała wielu nagrań archiwalnych dla Polskiego Radia i Telewizji (m. in. koncert W. A. Mozarta i recital z flecistą Kazimierzem Moszyńskim). Nagrywa również muzykę filmową i teatralną Zbigniewa Preisnera, Macieja Małeckiego, Pawła Szymańskiego, Piotra Mossa, Stanisława Radwana, Jana A. P. Kaczmarka, Michała Lorenca, Krzesimira Dębskiego, Pawła Mykietyna, Marcina Zalewskiego i wielu innych. Współpracuje z Wojciechem Borkowskim, Krzesimirem Dębskim, Krzysztofem Herdzinem w nagraniach i koncertach muzyki rozrywkowej. Brała udział w nagraniu płyty jazzowej Andrzeja Jagodzińskiego i Henryka Miśkiewicza, jak również w projekcie nagrania utworów A. Piazzoli w aranżacji Andrzeja Jagodzińskiego dla Jadwigi Kotnowskiej.
Ma w swoim dorobku kilka płyt. Warto wspomnieć o nominowanej do nagrody „Fryderyk 2001” płycie z koncertami harfowymi XX wieku nagranej z orkiestrą „Amadeus” pod batutą Agnieszki Duczmal z udziałem oboisty Mariusza Pędziałka (DUX), recital z flecistą Kazimierzem Moszyńskim (DUX), muzykę kameralną na harfę Grażyny Bacewicz (Acte Prealable), płytę wytwórni Centaur z utworami na flet i orkiestrę XX wieku nagraną przez amerykańską flecistkę Katherine DeJongh i Orkiestrę Kameralną ze Słupska pod batutą Bohdana Jarmołowicza, płytę z koncertem „Primavera” i muzyką teatralną Mikołaja Hertela i utwory z udziałem harfy celtyckiej współczesnego kompozytora francuskiego Philippe Chamouard, wydana w 2009 roku we własnym wydawnictwie płytowym TIM-EX Records płyta "Souvenir - klasyczne przeboje na skrzypce i harfę" z udziałem męża, Jarosława Olka.
Anna Sikorzak - Olek jest również pedagogiem. Promuje nauczanie na harfie celtyckiej w Polsce.
Trzydzieści lat przy harfie, to więcej niż połowa życia. Harfa dała mi radość obcowania z muzyką i ze wspaniałymi ludźmi: pedagogami, kompozytorami, dyrygentami, muzykami i aktorami. Wiele się mogłam od nich nauczyć i nadal się uczę. Jestem wdzięczna moim pedagogom – prof. Krystynie Zabieglińskiej i prof. Urszuli Mazurek za wiarę we mnie i przygotowanie, które daje mi siłę do grania i do uczenia kolejnych harfistów. To dług, który staram się zwrócić. Dzięki muzyce wciąż żywe są kontakty z moimi przyjaciółmi z Filharmonii Olsztyńskiej, gdzie grałam przez 10 lat. Równie bliski jest mi NOSPR. Tam nauczyłam się rzetelnej pracy i miałam szczęście poznać największą światową literaturę pod batutą wspaniałych dyrygentów.
A na koniec najważniejsze – rodzina. Bez Jej wsparcia nie byłoby tego wszystkiego.

 

STANISŁAW SKOCZYŃSKI
Jako ostatni wychowanek Profesora Mikołaja Stasiniewicza studiował następnie w warszawskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Umiejętności w zakresie interpretacji muzyki współczesnej doskonalił w Paryżu, pracując z prof. Silvio Gualda i prof. Gastonem Silvestre. Uczestniczył aktywnie w kursach interpretacji nowej muzyki prowadzonych przez takich kompozytorów, jak: Iannis Xenakis, Mauricio Kagel, Luciano Berio, Luigi Nono, Olivier Messiaen, Pierre Boulez, Georg Aperghis, Toru Takemitsu i Elliot Carter…
Solista Polskiej Orkiestry Radiowej w Warszawie, współzałożyciel, członek i dyrygent Warszawskiej Grupy Perkusyjnej. Współpracował i współpracuje z wieloma wybitnymi solistami, zespołami kameralnymi i orkiestrowymi w Polsce i za granicą.
Specjalizując się w interpretacji dzieł z zakresu tzw. Multipercussion i Teatru Instrumentalnego koncertuje w kraju i za granicą. Ma w swoim dorobku liczne prawykonania utworów na perkusję, wiele nagrań dla polskich i zagranicznych rozgłośni radiowych i firm fonograficznych. W jego repertuarze znajdują się niemal wszystkie dzieła napisane na perkusję solo. Wiele współczesnych dzieł perkusyjnych jest dedykowanych temu właśnie artyście – w tym także CARMINA CRUCIS Stanisława Moryto. Komponuje muzykę perkusyjną.
Stanisław Skoczyński prowadzi aktywną działalność dydaktyczną i promocyjną; jest wykładowcą na licznych kursach, seminariach i kongresach perkusyjnych w kraju i za granicą; a także w wielu uczelniach muzycznych i uniwersytetach. Będąc uznanym w świecie autorytetem w swej dziedzinie jest jurorem licznych konkursów międzynarodowych; publikuje artykuły w prestiżowych pismach muzycznych, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Jest profesorem klasy perkusji w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego absolwenci zdobywają laury na międzynarodowych konkursach perkusyjnych, odnoszą znaczące sukcesy w działalności artystycznej i dydaktycznej, będąc profesorami uznanych uczelni w Europie i USA.
Stanisław Skoczyński to także twórca, inspirator i dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Perkusyjnej CROSSDRUMMING, Światowych Kongresów Sztuki Perkusyjnej, Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich oraz Międzynarodowego Konkursu Perkusyjnego im. Mikołaja Stasiniewicza – jego Mistrza i Mentora.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj