Program XI Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "Sacrum et Musica"
30.08.2015 – 18.10.2015

A+ A A-

Uroczyste zakończenie Festiwalu

SACRUM ET MUSICA 2015

18 października 2015 r. (niedziela)
ŁOMŻA, godz. 19:00 – Katedra Łomżyńska pw. Św. Michała Archanioła, ul. Dworna 25

FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
CHÓR KAMERALNY PAŃSTWOWEJ INSTYTUCJI KULTURY "GRODZIEŃSKA KAPELLA"
RYSZARD ZIMAK – dyrygent
OLGA KONONKOWA (BIAŁORUŚ) – sopran
MARINA GOROWAJA (BIAŁORUŚ) – sopran
TOMASZ PILUCHOWSKI – tenor
WŁADIMIR GOROWOJ (BIAŁORUŚ) – baryton
LARYSA IKONNIKOWA (BIAŁORUŚ) – przygotowanie chóru
W programie: W.A. Mozart – Msza Koronacyjna C-dur KV 317

WSTĘP WOLNY

RYSZARD ZIMAK
W 1971 roku ukończył z wyróżnieniem studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie na Wydziale Wychowania Muzycznego. Studiował dyrygenturę chóralną pod kierunkiem prof. Józefa Boka, w tym samym czasie doskonaląc umiejętności w zakresie gry na skrzypcach pod kierunkiem prof. Zenona Brzewskiego.
Po ukończeniu studiów związał się z macierzystą Uczelnią, jako nauczyciel akademicki. Pracował najpierw w ramach tzw. godzin zleconych, po roku zaś na etacie. Przebył wszystkie stopnie awansu akademickiego. W roku 1977 uzyskał stanowisko adiunkta, a w roku 1983 przeprowadził przewód na stanowisko docenta etatowego. W roku 1992, w wyniku procedury przeprowadzonej w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Prezydent RP Lech Wałęsa nadał mu tytuł profesora sztuk muzycznych. Obecnie, jako profesor zwyczajny sztuk muzycznych, prowadzi klasę dyrygentury chóralnej, zespoły wokalne oraz wykłady z metodyki prowadzenia zespołów wokalnych.
Jego wychowankowie z powodzeniem kierują zespołami chóralnymi, uzyskując liczne nagrody na konkursach krajowych i zagranicznych. Są także nauczycielami akademickimi, pełniącymi odpowiedzialne funkcje uczelniane.
W latach 1989–1993 był Prodziekanem i Dziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, następnie w okresie 1993–1999 Prorektorem ds. nauki i dydaktyki. W latach 1999–2005 przez dwie kadencje pełnił funkcję Rektora Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W tym czasie jako Przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych brał udział w pracach Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Dwukrotnie pełnił funkcję Kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej. W latach 2008–2012 był Dziekanem Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. W roku 2011 Wydział uzyskał wyróżniającą ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej. W wyborach 2012 został wybrany Rektorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w kadencji 2012–2016.
W latach 1973–1974 był asystentem-dyrygentem, a następnie (1977–1983) dyrygentem Chóru Filharmonii Narodowej. Od 1983 roku stale współpracuje, jako dyrygent i kierownik chóru, z Warszawską Operą Kameralną. Przez ponad dwie dekady sprawował także kierownictwo artystyczne Chóru Mieszanego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Był założycielem Chóru Kameralnego AMFC – zdobywcy prestiżowej, I nagrody na konkursie rozgłośni BBC i Deutschlandfunk Let the peoples sing (1987). Zespół ten wznowił później działalność pod nazwą Chopin Vocal Consort, mając w dorobku wiele cennych dokonań koncertowych w kraju i za granicą.
Jako dyrygent specjalizuje się w wykonawstwie wielkich dzieł oratoryjnych J.S. Bacha, G.F. Haendla, W.A. Mozarta, L. van Beethovena, a także G. Verdiego, I. Strawińskiego, K. Szymanowskiego, C. Orffa, i in.
W swej działalności dyrygenckiej preferuje wykonania zapomnianych polskich kompozycji a cappella oraz dzieł wokalno-instrumentalnych. Z solistami i orkiestrami oraz z założonym przez siebie w roku 1983 Chórem Warszawskiej Opery Kameralnej przygotował i prowadził wiele nieznanych utworów J. Elsnera, W. Dankowskiego, S.F. Lechleitnera, D. Stachowicza, J. Staromiejskiego, J. Kozłowskiego, i in. Był także pierwszym wykonawcą utworów kompozytorów XX wieku, m.in. T. Paciorkiewicza, W. Rudzińskiego, A. Szalińskiego, S. Moryto.
Jako chórmistrz współpracował z wieloma dyrygentami, przygotowując prowadzone przez siebie zespoły do wykonań i nagrań pod dyrekcją wybitnych postaci świata muzycznego, jak Leonard Bernstein, Riccardo Chaily, Henryk Czyż, Jacek Kaspszyk, Kazimierz Kord, Bogusław Madey, Stanisław Wisłocki, Marc Minkowski, Ennio Morricone, i in.
Koncertował w wielu krajach Europy (w Austrii, Czechach, Francji, Niemczech, Włoszech), a także w Korei Południowej, na Tajwanie i w USA. Występował wielokrotnie z programem symfonicznym i oratoryjnym na estradach niemal wszystkich polskich filharmonii. Jest zapraszany jako juror i przewodniczący jury konkursów dyrygenckich i festiwali chóralnych. Ma w swoim dorobku nagrania CD, nagrania radiowe i telewizyjne.
Od lipca 2005 do stycznia 2007 roku sprawował funkcję Dyrektora Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. W drodze wyboru został powołany na drugą kadencję do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, reprezentując sztuki muzyczne w dyscyplinie artystycznej dyrygentura.
W 2002 roku za działalność artystyczną w Warszawskiej Operze Kameralnej został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 roku został uhonorowany odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej oraz nagrodą indywidualną Ministra Kultury i Sztuki. Został także odznaczony Srebrnym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Z okazji 25. rocznicy powstania Chóru Warszawskiej Opery Kameralnej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, na wniosek Dyrektora, dhc Stefana Sutkowskiego, wyróżnił prof. Ryszarda Zimaka Nagrodą Specjalną.
W roku 2008 otrzymał — MEDAL OF MERIT – Za zasługi dla KEYMYUNG UNIVERSITY – Korea Płd., a w Roku Jubileuszowym 200. rocznicy założenia Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina został uhonorowany przez JM Rektora, prof. Stanisława Moryto Medalem Za zasługi dla Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
Jest laureatem Medalu Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej oraz 64 Nagrody Artystycznej im. Włodzimierza Pietrzaka za wieloletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą, promocję muzyki sakralnej oraz prawykonania oratoryjnych dzieł kompozytorów polskich.
Podczas Święta Uczelni w dniu 22 lutego 2012 roku został udekorowany Medalem Edukacji Narodowej.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj