A+ A A-

Muzyczne opowieści

19 lutego 2015 r. (czwartek), godz. 18:30
Sala koncertowa FKWL w Łomży, ul. Nowa 2

FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
PIOTR SUŁKOWSKI – dyrygent
JOANNA KAWALLA skrzypce
W programie: G. Gershwin, H. Wieniawski, J. Bock, L. Anderson

Zrealizowano w ramach programu "filharmonia/ostrożnie, wciąga!!!"

PIOTR SUŁKOWSKI
Dyrektor naczelny i artystyczny Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie od 2011 r.; pierwszy gościnny dyrygent Signature Symphony Orchestra Tulsa OK (USA). Od początku swej artystycznej działalności zaliczany przez krytykę do grona wybijających się talentów dyrygenckich.

Posiada ogromne doświadczenie operowe, zdobyte w czasie wieloletniej pracy dyrygenta, a w latach 2006-2007 dyrektora artystycznego w Operze Krakowskiej oraz w Opera Wildwood Festival AR (USA), którego był dyrektorem muzycznym.

Przygotował wiele premier operowych, w tym kilka prawykonań. W listopadzie 2007 r., podczas Festiwalu Muzyki Polskiej, w ramach obchodów Roku Szymanowskiego, we współpracy z PWM dokonał światowego prawykonania nieznanej dotąd operetki Karola Szymanowskiego Loteria na mężów czyli narzeczony nr 69. Zrealizowany przez Piotra Sułkowskiego w 2004 r. w Krakowie Gwałt na Lukrecji Benjamina Brittena został uznany za najlepszy spektakl roku na Bydgoskim Festiwalu Operowym. W 2007 r. wraz z zespołem Opery Krakowskiej dokonał światowego prawykonania oratorium krakowskiego kompozytora Dariusza Reguckiego Cracovia est, będącego kulminacją obchodów Jubileuszu 750-lecia Lokacji Miasta Krakowa.

Współtwórca Krakowskiej Opery Kameralnej, z którą zrealizował kilka produkcji. W latach 2008-09 pracował jako zastępca dyrektora Chóru Polskiego Radia w Krakowie.

Współpracuje z wieloma orkiestrami, a także zajmuje się pracą dydaktyczną. Prowadzi zespoły wokalne w Akademii Muzycznej w Krakowie i w Bydgoszczy oraz klasę dyrygentury w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Od 1993 r. kieruje orkiestrą POSM im. Chopina w Krakowie, z którą we Francji realizował programy edukacyjne dla młodzieży. Współorganizator i manager Konkursu Dziecięcych Zespołów Kameralnych Wiosna Młodych Kameralistów. Pomysłodawca i dyrektor artystyczny Festiwalu Barbakan, odbywającego się w okresie letnim w Krakowie.

W 2008 r. w ramach Festiwalu Rozstaje poprowadził jubileuszowy koncert na Rynku Głównym w Krakowie z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej i światowej sławy solistą – Gheorghem Zamfirem. W 2009 r. płyta Marek Stachowski Works for Cello & String Orchestra, nagrana wspólnie z solistką Dorotą Imiełowską oraz z w/w orkiestrą, otrzymała nagrodę Le Ring de Classiqueinfo. Zrealizował nagranie z muzyką Bartosza Chajdeckiego do serialu historycznego Czas honoru.

W marcu 2010 w Pampelunie (Hiszpania), na zaproszenie Coro Premier Ensamble De La A.G.A.O, z okazji 20-lecia tego zespołu, przygotował premierę Carmen Bizeta wraz z Orquesta Sinfonica de Navarra. W 2010 r. z Orkiestrą Akademii Beethovenowskiej, Chórem Polskiego Radia w Krakowie oraz międzynarodową obsadą solistów zrealizował międzynarodowy projekt operowy Fidelio. Pamięć holokaustu w oparciu o operę Beethovena. Spektakle z premierą we Wrocławiu i przedstawieniami w Warszawie, Łodzi, Lublinie oraz w Krakowie uzyskały bardzo dobre recenzje, m.in. w prestiżowym, angielskim czasopismie „Opera”.

W 2011 r. Piotr Sułkowski uzyskał tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej: dyrygentura w Akademii Muzycznej w Krakowie.

W 2011 r. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbył podróż koncertową do Hiszpanii, gdzie w Bilbao i w Pampelunie pod jego kierownictwem przygotowano spektakle Toski Pucciniego, bardzo dobrze przyjęte przez publiczność i krytykę. W 2012 r. z tą samą orkiestrą oraz solistą Eduardem Kunzem zainaugurował w Filharmonii Narodowej w Warszawie cykl „Wielkie koncerty fortepianowe”.

W 2012 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powołała Piotra Sułkowskiego w skład Rady Programowej Radia Olsztyn. Wraz z orkiestrą Warmińsko – Mazurskiej Filharmonii otrzymał „Statuetkę św. Jakuba” – nagrodę Prezydenta miasta Olsztyna – w kategorii: kultura za rok 2012, za widowisko taneczno – muzyczne Dziadek do orzechów z muzyką Piotra Czajkowskiego. W 2013 r. Warmińsko – Mazurski Klub Biznesu, za działalność artystyczną i popularyzowanie muzyki klasycznej wśród mieszkańców regionu Warmii i Mazur, przyznał Piotrowi Sułkowskiemu tytuł i statuetkę „Osobowość Warmii i Mazur” w kategorii: kultura.

 

JOANNA KAWALLA
Pochodzi z rodziny o wielowiekowych tradycjach muzycznych. Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w 5-ym roku życia pod kierunkiem prof. Stanisława Hajzera, a następnie kontynuowała ją u prof. Zenona Brzewskiego, prof. Jadwigi Kaliszewskiej i prof. Iwony Wojciechowskiej. W 1999 roku ukończyła studia muzyczne w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie w klasie  skrzypiec. Ukończyła także koncertowe studia podyplomowe w Hochschule des Saarlandes für Musik und Theater w Saarbrücken w Niemczech w klasie jednego z najwybitniejszych pedagogów XX wieku prof. Valerego Klimova. W 2003 roku uzyskała stopień naukowy doktora sztuk muzycznych w Akademii Muzycznej im. I .J. Paderewskiego w Poznaniu.

Joanna Kawalla  jest laureatką pierwszych nagród na wielu konkursach. Otrzymała także medale i dyplomy uznania za zasługi artystyczne m.in. od Prezydenta RP, Dowództwa Armii Amerykańskiej, Rządu Kuwejtu. Przez wiele lat była stypendystką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci Wybitnie Uzdolnionych, Funduszu na Rzecz Dzieci, otrzymała także stypendium Rządu Republiki Federalnej Niemiec - DAAD.

Od najmłodszych lat prowadzi bogatą działalność koncertową, jako solistka i kameralistka. Występowała na wielu prestiżowych estradach polskich i zagranicznych (Bułgaria, Belgia, Czechy, Chorwacja, Francja, Hiszpania, Holandia, Kuwejt, Korea Płd., Niemcy, Polska, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy), znajdując uznanie w oczach krytyki i publiczności. Dokonała też licznych nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, Radia BBC oraz dla firm fonograficznych polskich (Veriton, DUX) i zagranicznych (Vienna Modern Masters – Austria /USA, SEM – Korea Płd.).

W swoim repertuarze posiada wybitne dzieła klasyki skrzypcowej. Wykonuje również z wielkim powodzeniem utwory współczesnych kompozytorów, często dokonując ich światowych prawykonań.

Obok działalności artystycznej zajmuje się też pedagogiką, pracując nie tylko w Polsce, ale również na uczelniach zagranicznych amerykańskich, kuwejckich i koreańskich. Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Uczestniczyła także w pracach jury III i IV Międzynarodowego Konkursu im. Fryderyka Chopina w Kuwejcie.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj