Program X Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki "Sacrum et Musica"
07.09.2014 – 19.10.2014

A+ A A-

Uroczyste zakończenie Festiwalu

SACRUM ET MUSICA 2014

19 października 2014 r. (niedziela)
KADZIDŁO, godz. 13:00
– Kościół pw. Świętego Ducha, ul. Sportowa 3
ŁOMŻA, godz. 19:00 – Katedra Łomżyńska pw. Św. Michała Archanioła, ul. Dworna 25

FILHARMONIA KAMERALNA IM. WITOLDA LUTOSŁAWSKIEGO W ŁOMŻY
CHÓR CHŁOPIĘCY NFM
ANDRZEJ KOSENDIAK – dyrygent
MAŁGORZATA PODZIELNY – kierownik artystyczny - przygotowanie chóru
W programie m.in.: W.A. Mozart – Missa brevis B-dur KV 275

WSTĘP WOLNY

CHÓR CHŁOPIĘCY NFM został założony przez Andrzeja Kosendiaka – Dyrektora Filharmonii Wrocławskiej. Rozpoczął intensywną działalność we wrześniu 2009 roku. Zajęcia chóralne prowadzone są w dwóch grupach: przygotowawczej – złożonej z początkujących chórzystów od 7. roku życia oraz koncertowej, która aktywnie uczestniczy
w życiu artystycznym, występując z najlepszymi dyrygentami oraz zespołami. Świadczy o tym fakt zaproszenia Chóru Chłopięcego do udziału w koncertach w ramach prestiżowego Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena, Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans” i Festiwalu „Leo” oraz do współpracy z Operą Wrocławską. Koncertował również w Austrii, Czechach i Słowacji. Zespół brał udział także m.in. w Benefisie Aliny Janowskiej oraz występował podczas Abba the Show.
Oprócz zajęć wpisanych w stały grafik pracy chóru, młodzi śpiewacy uczestniczą także w odbywających się kilka razy w roku sesjach warsztatowych prowadzonych przez zagranicznych ekspertów takich jak: Paul McCreesh, Eamonn Dougan, David Clegg, Michael Brewer, Matthew Venner, James Burton – brytyjskich mistrzów śpiewu chóralnego. Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej to szansa szybkiego artystycznego rozwoju dla chłopców i ich rodzin, a dla Wrocławian kolejna atrakcja na muzycznej mapie naszego miasta.

 

 ANDRZEJ KOSENDIAK
Dyrektor naczelny Narodowego Forum Muzyki, artysta, dyrygent i pedagog, należy do najaktywniejszych muzyków i organizatorów życia muzycznego w Polsce. Jest absolwentem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej we Wrocławiu. W 2005 roku został dyrektorem Filharmonii Wrocławskiej i Wratislavii Cantans i doprowadził do zmiany oblicza obydwu tych instytucji. Z jego inicjatywy pod patronatem Filharmonii Wrocławskiej powstały nowe zespoły: Chór, Wrocławska Orkiestra Barokowa oraz Chór Chłopięcy. Andrzej Kosendiak powołał do życia liczne festiwale (Forum Musicum, Leo Festiwal) i projekty artystyczne – jest pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym projektu nagrania dzieł wszystkich Witolda Lutosławskiego, w ramach którego dotąd ukazały się trzy płyty. Zainicjował także cykl wydawnictw płytowych „1000 lat muzyki we Wrocławiu” – projekt nagrania muzycznego dziedzictwa miasta.

Jest autorem pomysłu, którego celem jest kreacja serii światowej klasy nagrań (pod auspicjami Paula McCreesha) obejmujących najważniejsze dzieła oratoryjne z udziałem wrocławskich zespołów i Gabrieli Consort & Players.

Z inicjatywy Andrzeja Kosendiaka zostały powołane do życia projekty edukacyjne – programy rozwoju chórów szkolnych „Śpiewający Wrocław” i „Śpiewająca Polska”, a także projekt „Pośpiewaj mi Mamo, pośpiewaj mi Tato”. Przez wiele lat prowadził intensywną działalność pedagogiczną na wrocławskiej Akademii Muzycznej, m.in. w latach 2001–2009 pełnił funkcję kierownika Międzywydziałowej Pracowni Muzyki Dawnej.

Szczególnym zainteresowaniem artysty cieszy się muzyka dawna: w 1985 roku założył zespół „Collegio di Musica Sacra" i do chwili obecnej jest jego kierownikiem artystycznym. Koncertował w wielu krajach Europy, a także w USA (m.in. współpraca z Chapel Hill University NC USA), występował na najbardziej prestiżowych festiwalach i w salach koncertowych w Polsce. Dokonał nagrań nieznanych dotąd dzieł z Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu: Musica da Chiesa (DUX), Biblioteki w Strasburgu: F.X. Richter Missa Pastorale, Dixit, Magnificat (CYPRES) oraz Stabat Mater A. Bononciniego (DUX). Ostatnio ukazała się płyta pod dyrekcją artysty (CD Accord) zawierająca dzieła G.G. Gorczyckiego (Wrocławska Nagroda Muzyczna 2013, nominacja do nagrody Fryderyk 2013).Jako dyrygent regularnie realizuje projekty z Chórem i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Wrocławskiej, a także Wrocławską Orkiestrą Barokową; w ostatnich latach były to wykonania Oratorium Mesjasz Haendla, a także obydwu Bachowskich Pasji (artysta wprowadził we Wrocławiu tradycję wykonywania tych dzieł w Wielkim Tygodniu).

Andrzej Kosendiak jest twórcą koncepcji powstania we Wrocławiu Narodowego Forum Muzyki i koordynuje projekt budowy NFM.

 

MAŁGORZATA PODZIELNY
Absolwentka Wydziału Edukacji Muzycznej (w klasie dyrygowania prof. Marii Oraczewskiej-Skorek) oraz Wydziału Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (specjalność: teorii muzyki) Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Kunszt dyrygencki doskonaliła na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa w Bydgoszczy. Była stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.    
 
Od 2002 r. prowadzi Chór „Con Brio” w SM I st. im. G. Bacewicz we Wrocławiu, w której do 2009 r. prowadziła również Orkiestrę Smyczkową. Pełni tu także funkcję kierownika artystycznego Zespołu Wokalnego „Rondo”. W latach 2003-2010 była wykładowcą w Studium Muzyki Kościelnej przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, gdzie pełniła funkcję zastępcy kierownika. Od września 2009 r. jest dyrektorem artystycznym Chóru Chłopięcego Filharmonii Wrocławskiej.

W 2010 r. uzyskała tytuł doktora sztuki. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, prowadząc zajęcia z dyrygowania oraz inne przedmioty związane z chóralistyką.

Ma za sobą udział w wielu kursach i seminariach dyrygenckich. Uznawana za specjalistkę od kreowania brzmienia chórów dziecięcych i młodzieżowych, jest systematycznie zapraszana na warsztaty i seminaria poświęcone tej problematyce. Kilkakrotnie otrzymywała nagrody dla najlepszego dyrygenta. Jej zespoły biorą udział w konkursach, festiwalach ogólnopolskich oraz międzynarodowych, zdobywając liczne nagrody, których do tej pory jest ponad 50.

Wsparcie ze środków
Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Instytucja kultury Miasta Łomża
współprowadzona przez
Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

 

 

Deklaracja dostępności

Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego

Login

Rejestracja

User Registration
or Anuluj